Mohammad Nissar Trophy 2007/0808 Sep 2007  Karachi Urban v Mumbai National Stadium, Karachi f50204