CK Nayudu Trophy 1983/8403 Nov 1983 North ZoneHaryana Under-22s v Himachal Pradesh Under-22s Baradari Ground, Patiala misc
05 Nov 1983 South ZoneAndhra Under-22s v Goa Under-22s Trichur misc35662
05 Nov 1983 South ZoneKerala Under-22s v Karnataka Under-22s Trichur misc
06 Nov 1983 North ZoneDelhi Under-22s v Jammu and Kashmir Under-22s Yadavindra Public School Ground, Patiala misc
06 Nov 1983 North ZonePunjab Under-22s v Haryana Under-22s Patiala misc35664
08 Nov 1983 West ZoneBaroda Under-22s v Gujarat Under-22s Rajkot misc
09 Nov 1983 South ZoneAndhra Under-22s v Hyderabad Under-22s Trichur misc
09 Nov 1983 South ZoneKerala Under-22s v Tamil Nadu Under-22s Trichur misc
10 Nov 1983 Central ZoneMadhya Pradesh Under-22s v Uttar Pradesh Under-22s Indore misc35668
10 Nov 1983 North ZonePunjab Under-22s v Delhi Under-22s Baradari Ground, Patiala misc
10 Nov 1983 Central ZoneRajasthan Under-22s v Vidarbha Under-22s Indore misc35669
12 Nov 1983 West ZoneBaroda Under-22s v Bombay Under-22s Rajkumar College Ground, Rajkot misc
12 Nov 1983 West ZoneSaurashtra Under-22s v Maharashtra Under-22s Shastri Maidan, Rajkot misc
13 Nov 1983 South ZoneHyderabad Under-22s v Tamil Nadu Under-22s Trichur misc
14 Nov 1983 Central ZoneRajasthan Under-22s v Uttar Pradesh Under-22s Indore misc35677
16 Nov 1983 West ZoneSaurashtra Under-22s v Bombay Under-22s Shastri Maidan, Rajkot misc
21 Nov 1983 East ZoneAssam Under-22s v Bihar Under-22s Calcutta misc35675
21 Nov 1983 East ZoneBengal Under-22s v Orissa Under-22s Calcutta misc
25 Nov 1983 East ZoneBengal Under-22s v Bihar Under-22s Calcutta misc35676
02 Dec 1983 Quarter-FinalSouth Zone Under-22s v East Zone Under-22s Madras misc35678
07 Dec 1983 Semi-FinalCentral Zone Under-22s v West Zone Under-22s Madras misc35679
07 Dec 1983 Semi-FinalSouth Zone Under-22s v North Zone Under-22s Madras misc35680
12 Dec 1983 FinalSouth Zone Under-22s v West Zone Under-22s Madras misc35681