Ranji Trophy Matches played on Nehru Stadium, Kochi (14)

6th November 1997 Ranji Trophy 1997/98 South ZoneKerala v Andhrart2692
14th November 1997 Ranji Trophy 1997/98 South ZoneKerala v Hyderabadrt2698
15th November 2000 Ranji Trophy 2000/01 South ZoneKerala v Goart2973
22nd November 2000 Ranji Trophy 2000/01 South ZoneKerala v Karnatakart2980
29th November 2000 Ranji Trophy 2000/01 South ZoneKerala v Tamil Nadurt2991
24th November 2001 Ranji Trophy 2001/02 South ZoneKerala v Andhrart3051
2nd December 2001 Ranji Trophy 2001/02 South ZoneKerala v Hyderabadrt3062
12th November 2002 Ranji Trophy 2002/03 Plate Group AKerala v Goart3108
27th November 2002 Ranji Trophy 2002/03 Plate Group AKerala v Tripurart3129
18th January 2003 Ranji Trophy 2002/03 Plate Group Semi-FinalKerala v Madhya Pradeshrt3163
1st December 2010 Ranji Trophy 2010/11 Plate Group BKerala v Maharashtrart3830
10th November 2011 Ranji Trophy 2011/12 Plate Group AKerala v Servicesrt3887
17th November 2011 Ranji Trophy 2011/12 Plate Group AKerala v Tripurart3899
29th November 2011 Ranji Trophy 2011/12 Plate Group AKerala v Andhrart3912