Twenty20 Matches played on Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli (25)

20th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneDelhi v Himachal Pradeshtt2459
20th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneHaryana v Punjabtt2461
21st October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneDelhi v Jammu and Kashmirtt2469
21st October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneHaryana v Servicestt2472
22nd October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneDelhi v Punjabtt2480
22nd October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneHimachal Pradesh v Servicestt2482
24th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneHaryana v Delhitt2492
24th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneHimachal Pradesh v Jammu and Kashmirtt2493
25th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneHaryana v Himachal Pradeshtt2502
25th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 North ZoneJammu and Kashmir v Punjabtt2503
17th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneHaryana v Punjabtt3441
17th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneHimachal Pradesh v Servicestt3436
18th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneHaryana v Himachal Pradeshtt3456
18th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneJammu and Kashmir v Servicestt3451
19th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneDelhi v Himachal Pradeshtt3460
19th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneHaryana v Servicestt3468
21st March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneDelhi v Haryanatt3484
21st March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZonePunjab v Servicestt3482
22nd March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneDelhi v Servicestt3488
22nd March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 North ZoneHaryana v Jammu and Kashmirtt3495
4th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EDelhi v Uttarakhandtt10226
5th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EChandigarh v Delhitt10246
6th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EDelhi v Uttar Pradeshtt10268
8th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EChandigarh v Saurashtratt10300
9th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EDelhi v Saurashtratt10326