Shoaib Khaliq - Player Portrait

Shoaib Khaliq - Player Portrait

Shoaib Khaliq - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2007 PCB)