Asad Shafiq - Player Portrait

Asad Shafiq - Player Portrait

Asad Shafiq - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2008 PCB)