Twenty20 Matches played by Gneshwar Naveen (2)

27th March 2015 Syed Mushtaq Ali Trophy 2014/15 South ZoneKarnataka v Tamil Nadu Nehru Stadium, Kochi tt4746
28th March 2015 Syed Mushtaq Ali Trophy 2014/15 South ZoneHyderabad v Karnataka Nehru Stadium, Kochi tt4756