Thomas Ormerod

Full name:Thomas Ormerod
Died: 1919
Teams:Essendon (Victoria Premier Cricket: 1889/90-1890/91);
Melbourne (Victoria Premier Cricket: 1892/93)
Lists of matches and more detailed statistics