Teams Malhar Patel played for

ODIKenya (2004-2006/07)
Other FCKenya (2004-2004/05)
Other ListAKenya (2004-2006/07)
Champions TrophyKenya (2004)
MiscellaneousKenya Under-19s (2003/04)
 Kenya A (2005/06)
 Kenya (2006/07)