Most Wickets in a Match for Gloucestershire

17-56CWL Parker v EssexWagon Works Ground, Gloucester1925f11332
17-89WG Grace v NottinghamshireCollege Ground, Cheltenham1877f2071
17-106TWJ Goddard v KentAshley Down Ground, Bristol1939f16579
16-99TWJ Goddard v WorcestershireAshley Down Ground, Bristol1939f16457
16-109CWL Parker v MiddlesexVictoria Ground, Cheltenham1930f13152
16-122CL Townsend v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1895f4309
16-146EG Dennett v HampshireAshley Down Ground, Bristol1912f8497
16-154CWL Parker v SomersetFry's Ground, Bristol1927f12090
16-181TWJ Goddard v WorcestershireCollege Ground, Cheltenham1937f15902
15-21EG Dennett v NorthamptonshireSpa Ground, Gloucester1907f7152
15-79WG Grace v YorkshireBramall Lane, Sheffield1872f1711
15-81TWJ Goddard v NottinghamshireAshley Down Ground, Bristol1947f17486
15-88EG Dennett v EssexAshley Down Ground, Bristol1906f6988
15-91CWL Parker v SurreyCollege Ground, Cheltenham1930f13273
15-96EG Dennett v MiddlesexAshley Down Ground, Bristol1904f6451
15-97EG Dennett v NorthamptonshireCounty Ground, Northampton1907f7238
15-107TWJ Goddard v DerbyshireAshley Down Ground, Bristol1949f18344
15-109CWL Parker v DerbyshireCounty Ground, Derby1924f10982
15-113CWL Parker v NottinghamshireFry's Ground, Bristol1931f13407
15-116WG Grace v SurreyCirencester Park, Cirencester1879f2262
15-123FG Roberts v KentMote Park, Maidstone1897f4659
15-128WR Hammond v WorcestershireCollege Ground, Cheltenham1928f12504
15-134CL Townsend v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1898f4889
15-134TWJ Goddard v LeicestershireWagon Works Ground, Gloucester1947f17527
15-140EG Dennett v WorcestershireCollege Ground, Cheltenham1906f7015
15-141CL Townsend v EssexClifton College Close Ground, Clifton1898f4992
15-156TWJ Goddard v MiddlesexCollege Ground, Cheltenham1947f17698
15-173CWL Parker v NorthamptonshireWagon Works Ground, Gloucester1927f12155
15-184CL Townsend v YorkshireCollege Ground, Cheltenham1895f4346
15-195EG Dennett v SurreyAshley Down Ground, Bristol1913f8978
15-205CL Townsend v WarwickshireCollege Ground, Cheltenham1898f4987
14-57CWL Parker v LeicestershireCollege Ground, Cheltenham1920f9748
14-59TWJ Goddard v SomersetAshley Down Ground, Bristol1939f16661
14-61CWL Parker v WarwickshireCollege Ground, Cheltenham1922f10381
14-66WG Grace v SurreyCollege Ground, Cheltenham1874f1852
14-76MJ Procter v WorcestershireCollege Ground, Cheltenham1980f33175
14-91CWL Parker v DerbyshireVictoria Ground, Cheltenham1931f13401
14-96CWL Parker v NorthamptonshireCounty Ground, Northampton1927f11988
14-97WA Woof v NottinghamshireClifton College Close Ground, Clifton1890f3548
14-97CWL Parker v WarwickshireCollege Ground, Cheltenham1930f13264
14-104AE Dipper v LeicestershireCollege Ground, Cheltenham1919f9491
14-110RA Sinfield v WorcestershireWar Memorial Ground, Amblecote1938f16234
14-131CWL Parker v MiddlesexGreenbank, Bristol1924f11051
14-145CWL Parker v GlamorganSt Helen's, Swansea1925f11267
14-146EG Dennett v KentCollege Ground, Cheltenham1907f7271
14-146TWJ Goddard v HampshireAshley Down Ground, Bristol1937f15827
14-147TWJ Goddard v NottinghamshireAshley Down Ground, Bristol1937f15953
14-153CWL Parker v DerbyshireSpa Ground, Gloucester1922f10221
14-165DA Graveney v WorcestershireThe Royal and Sun Alliance County Ground, Bristol1988f37704
14-169TWJ Goddard v EssexOld County Ground, Brentwood1946f17170
14-169MCJ Ball v SomersetCounty Ground, Taunton1993f40662
14-171FG Roberts v YorkshireDewsbury and Savile Ground, Dewsbury1887f3169
14-173EG Dennett v NorthamptonshireSpa Ground, Gloucester1909f7693
14-174CWL Parker v SussexCollege Ground, Cheltenham1921f10066
14-196AJ Paish v SurreyCollege Ground, Cheltenham1899f5231
14-198TWJ Goddard v HampshireWagon Works Ground, Gloucester1932f14064
14-250EJ Spry v LancashireOld Trafford, Manchester1902f5928
13-54LM Cranfield v Cambridge UniversityWagon Works Ground, Gloucester1946f17153
13-61TWJ Goddard v NorthamptonshireTown Ground, Peterborough1946f17139
13-71EG Dennett v WarwickshireCollege Ground, Cheltenham1913f8957
13-73CWL Parker v SomersetClifton College Close Ground, Clifton1930f13247
13-73MJ Procter v WorcestershireCollege Ground, Cheltenham1977f31676
13-87C Cook v LancashireWagon Works Ground, Gloucester1950f18719
13-92CL Townsend v KentCollege Ground, Cheltenham1898f4981
13-94FG Roberts v WorcestershireCollege Ground, Cheltenham1903f6218
13-95TWJ Goddard v SussexThe Manor Sports Ground, Worthing1950f18795
13-96AS Brown v DerbyshireCounty Ground, Derby1963f24712
13-97CWL Parker v WorcestershireVictoria Ground, Cheltenham1932f13783
13-98WG Grace v YorkshireClifton College Close Ground, Clifton1875f1912
13-99TWJ Goddard v GlamorganRodney Parade, Newport1937f15874
13-99TWJ Goddard v YorkshireAshley Down Ground, Bristol1939f16572
13-101EG Dennett v NorthamptonshireCollege Ground, Cheltenham1911f8393
13-104JB Mortimore v Oxford UniversityThe University Parks, Oxford1959f22646
13-106WG Grace v SussexCollege Ground, Cheltenham1878f2170
13-107EG Dennett v WarwickshireEdgbaston, Birmingham1922f10178
13-107TWJ Goddard v KentGarrison Ground 2, Gillingham1938f16099
13-108CWL Parker v EssexFry's Ground, Bristol1924f11011
13-110CL Townsend v NottinghamshireCollege Ground, Cheltenham1895f4342
13-111GF Grace v YorkshireBramall Lane, Sheffield1876f1980
13-111CWL Parker v LeicestershireCollege Ground, Cheltenham1924f11029
13-111TWJ Goddard v LancashireOld Trafford, Manchester1949f18321
13-120EG Dennett v MiddlesexAshley Down Ground, Bristol1908f7513
13-120TWJ Goddard v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1929f12643
13-121C Cook v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1956f21533
13-123CWL Parker v WorcestershireCounty Ground, New Road, Worcester1925f11192
13-127TWJ Goddard v SurreyCollege Ground, Cheltenham1946f17294
13-128CA Walsh v WarwickshireCollege Ground, Cheltenham1985f35912
13-135TWJ Goddard v LeicestershireAshley Down Ground, Bristol1938f16338
13-139EG Dennett v YorkshireCollege Ground, Cheltenham1904f6483
13-142CL Townsend v KentCollege Ground, Cheltenham1896f4555
13-142TWJ Goddard v YorkshireHeadingley, Leeds1937f15725
13-150CWL Parker v WorcestershireFry's Ground, Bristol1923f10684
13-150CWL Parker v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1928f12446
13-150J Srinath v GlamorganPen-y-Pound, Abergavenny1995f41878
13-151RA Sinfield v NottinghamshireAshley Down Ground, Bristol1934f14683
13-154TWJ Goddard v WorcestershireWagon Works Ground, Gloucester1929f12685
13-157CWL Parker v SomersetFry's Ground, Bristol1921f10024
13-170EG Dennett v LancashireOld Trafford, Manchester1913f8909
13-173CL Townsend v MiddlesexClifton College Close Ground, Clifton1895f4327
13-193TWJ Goddard v WorcestershireTipton Road, Dudley1937f15816
13-197CWL Parker v SurreyCollege Ground, Cheltenham1928f12495
13-218EG Dennett v SussexCounty Ground, Hove1905f6616