Most Balls in a Match against Gloucestershire

558PH Edmonds v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1977f31664
553A Shaw v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1878f2158
552JC White v SomersetCounty Ground, Taunton1914f9100
530F Morley v NottinghamshireCollege Ground, Cheltenham1880f2334
522R Peel v YorkshirePark Avenue Cricket Ground, Bradford1892f3773
512AP Freeman v KentFry's Ground, Bristol1929f12649
508JC Shaw v NottinghamshireClifton College Close Ground, Clifton1871f1656
507R Fillery v SussexCounty Ground, Hove1876f1952
504F Morley v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1878f2158
498JT Hearne v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1893f3862
498Mushtaq Ahmed v SomersetCounty Ground, Taunton1995f41731
493JW Southern v HampshirePhoenix County Ground, Bristol1977f31739
492CT Studd v MiddlesexClifton College Close Ground, Clifton1883f2677
492SJ Staples v NottinghamshireFry's Ground, Bristol1929f12814
489A Shaw v NottinghamshireClifton College Close Ground, Clifton1871f1656
484J Lillywhite v SussexCounty Ground, Hove1876f1952
482VJ Marks v SomersetCounty Ground, Taunton1988f37716
480JH Wardle v YorkshireAshley Down Ground, Bristol1952f19724
480RJ Shastri v GlamorganPen-y-Pound, Abergavenny1991f39499
478.00000000000006JE Emburey v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1977f31664
476J Southerton v SurreyClifton College Close Ground, Clifton1871f1663
475JT Rawlin v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1893f3862
474PJ Sainsbury v HampshireCounty Ground, Southampton1976f31141
473AW Mold v LancashireClifton College Close Ground, Clifton1890f3543
473W Hearne v KentAshley Down Ground, Bristol1892f3727
472DJ Shepherd v GlamorganCollege Ground, Cheltenham1970f28357
471J Briggs v LancashireAshley Down Ground, Bristol1896f4476
470JC White v SomersetFry's Ground, Bristol1929f12835
469N Gifford v WarwickshireCollege Ground, Cheltenham1983f34745
468JR Gunn v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1906f6966
464A Shaw v NottinghamshireCollege Ground, Cheltenham1880f2334
464JH Wardle v YorkshireAshley Down Ground, Bristol1950f18665
462JC Laker v SurreyAshley Down Ground, Bristol1950f18825
462JF Brown v NorthamptonshireCounty Ground, Northampton2000f45252
462G Keedy v LancashireOld Trafford, Manchester2004f48124
461J Lillywhite v SussexClifton College Close Ground, Clifton1872f1725
460JT Hearne v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1897f4670
459F Martin v KentMote Park, Maidstone1890f3470
458SJ Staples v NottinghamshireFry's Ground, Bristol1932f13885
457WE Hollies v WarwickshireWagon Works Ground, Gloucester1949f18420
456EA Bedser v SurreyKennington Oval, Kennington1951f19156
456RDB Croft v GlamorganSophia Gardens, Cardiff2000f45105
452AP Freeman v KentFry's Ground, Bristol1930f13116
451C Blythe v KentCrabble Athletic Ground, Dover1907f7208
450E Wainwright v YorkshirePark Avenue Cricket Ground, Bradford1892f3773
450JF Brown v NorthamptonshireArchdeacon Meadow, Gloucester2003f47310
450RDB Croft v GlamorganCounty Ground, Bristol2003f47388
448WE Astill v LeicestershireAylestone Road, Leicester1921f9984
447W Voce v NottinghamshireFry's Ground, Bristol1929f12814
447P Willey v NorthamptonshirePhoenix County Ground, Bristol1982f34162
446J Langridge v SussexAshley Down Ground, Bristol1935f15091
444AE Trott v MiddlesexLord's Cricket Ground, St John's Wood1901f5557
444R Smith v EssexCollege Ground, Cheltenham1949f18455
442JC Laker v SurreyKennington Oval, Kennington1950f18814
440JC White v SomersetAshley Down Ground, Bristol1913f8937
438JC White v SomersetCounty Ground, Taunton1922f10209
438JC White v SomersetFry's Ground, Bristol1928f12301
438EA McDonald v LancashireOld Trafford, Manchester1929f12793
438AL Dixon v KentCollege Ground, Cheltenham1965f25941
438P Willey v NorthamptonshirePhoenix County Ground, Bristol1981f33570
438RK Illingworth v WorcestershireThe Royal and Sun Alliance County Ground, Bristol1990f38899
435GAR Lock v LeicestershireCollege Ground, Cheltenham1967f26953
434TB Burtt v New ZealandersAshley Down Ground, Bristol1949f18378
433JA Cuffe v WorcestershireCounty Ground, New Road, Worcester1914f9170
433JC White v SomersetAshley Down Ground, Bristol1934f14564
433Harbhajan Singh v SurreyCounty Ground, Bristol2005f48724
432JC White v SomersetFry's Ground, Bristol1921f10024
432DS Steele v NorthamptonshirePhoenix County Ground, Bristol1982f34162
432P Carrick v YorkshireHeadingley, Leeds1992f39905
432PCR Tufnell v MiddlesexThe Royal and Sun Alliance County Ground, Bristol1999f44381
431TM Moody v WorcestershireCounty Ground, New Road, Worcester1996f42577
430T Emmett v YorkshireSpa Ground, Gloucester1887f3151
429GAE Paine v WarwickshireEdgbaston, Birmingham1934f14713
429R Smith v EssexChalkwell Park, Westcliff-on-Sea1947f17612
429CL Hooper v KentThe Royal and Sun Alliance County Ground, Bristol1992f39963
428ED Barratt v SurreyKennington Oval, Kennington1882f2495
426L Amar Singh v IndiansClifton College Close Ground, Clifton1932f14010
426RJA MacGinty v Cambridge UniversityAshley Down Ground, Bristol1952f19643
426FJ Titmus v MiddlesexAshley Down Ground, Bristol1967f26900
426JF Brown v NorthamptonshireCounty Ground, Northampton2006f49484
425.?999994CB Llewellyn v London CountySpa Ground, Gloucester1903f6118
425W Clarke v MiddlesexClifton College Close Ground, Clifton1880f2332
422D Shackleton v HampshireAshley Down Ground, Bristol1959f22655
421B Cranfield v SomersetSpa Ground, Gloucester1899f5139
420J Briggs v LancashireOld Trafford, Manchester1887f3167
420W Attewell v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1898f4954
420JM Sims v MiddlesexCollege Ground, Cheltenham1939f16697
420JF Brown v NorthamptonshireCollege Ground, Cheltenham2000f45189
419F Martin v KentSpa Ground, Gloucester1890f3500
419JC White v SomersetCounty Ground, Taunton1921f9854
418F Martin v KentSt Lawrence Ground, Canterbury1889f3412
417JH Wardle v YorkshireAshley Down Ground, Bristol1958f22181
416A Watson v LancashireOld Trafford, Manchester1885f2925
415AW Mold v LancashireAshley Down Ground, Bristol1895f4289
415WC Smith v SurreyAshley Down Ground, Bristol1911f8330
415JC White v SomersetCounty Ground, Taunton1933f14218
414W Mead v EssexClifton College Close Ground, Clifton1901f5695
414JC White v SomersetCounty Ground, Taunton1919f9367
414G Geary v LeicestershireAylestone Road, Leicester1926f11638
414JE Walsh v LeicestershireAylestone Road, Leicester1938f16159
414RV Bell v SussexAshley Down Ground, Bristol1964f25322
413RG Barlow v LancashireClifton College Close Ground, Clifton1884f2810
413HJ Pallett v WarwickshireEdgbaston, Birmingham1896f4451
413WE Hollies v WarwickshireEdgbaston, Birmingham1957f21780
412C Shore v NottinghamshireTrent Bridge, Nottingham1881f2423
412W Attewell v NottinghamshireAshley Down Ground, Bristol1898f4898
412RDB Croft v GlamorganPen-y-Pound, Abergavenny1993f40651
410J Boiling v SurreyThe Royal and Sun Alliance County Ground, Bristol1992f39990
409VE Jackson v LeicestershireGrace Road, Leicester1946f17261
409BJ Lloyd v GlamorganPhoenix County Ground, Bristol1981f33643
408AS Kennedy v HampshireCounty Ground, Southampton1927f11931
408AW Wellard v SomersetCounty Ground, Taunton1939f16495
408DA Cosker v GlamorganSophia Gardens, Cardiff2000f45105
406RJ Maru v HampshireCounty Ground, Southampton1990f38914
405A Watson v LancashireAshley Down Ground, Bristol1889f3389
404G Burton v MiddlesexSpa Ground, Gloucester1886f3058
404GAE Paine v WarwickshireWagon Works Ground, Gloucester1932f13962
404BL Muncer v GlamorganEugene Cross Park, Ebbw Vale1952f19678
404AR Wassell v HampshireAshley Down Ground, Bristol1962f24203
403J Briggs v LancashireCollege Ground, Cheltenham1887f3182
403J Iremonger v NottinghamshireAshley Down Ground, Bristol1911f8224
403WT Greensmith v EssexAshley Down Ground, Bristol1956f21443
403RDB Croft v GlamorganCollege Ground, Cheltenham2006f49461
402CP McGahey v EssexClifton College Close Ground, Clifton1901f5695
402F Bale v LeicestershireAylestone Road, Leicester1921f9984
402RC Ontong v GlamorganSophia Gardens, Cardiff1989f38061
402PCR Tufnell v MiddlesexCollege Ground, Cheltenham2002f46698
401TPB Smith v EssexAshley Down Ground, Bristol1947f17728