Players (R) who have played for Delhi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RK Raj 1974/75
Rajinder Pal 1954/55-1971/72
Rajinder Singh (Bengal) 1980/81-1984/85
Rajkumar Sharma 1986/87-1990/91
Raj Narain 1966/67-1972/73
A Rajput 1994/95
AC Ramchandra 1930/31
A Rana 2023/24
Harshit Rana 2022/23-2023/24
N Rana 2012/13-2022/23
Ranbir Singh 1966/67-1967/68
S Ranjan 2015/16-2018/19
Rashid 1938/39
R Rathee 2019/20
R Rathore 1998/99-2002/03
SA Rauf 1999/00-2002/03
Ravinder Pal 1964/65-1966/67
M Rawal 1966/67
V Rawal 2012/13-2022/23
A Rawat 2017/18-2023/24
KB Rawat 2002/03-2011/12
S Rawat 2015/16
MK Razdan 1949/50
V Razdan 1991/92-1993/94
Riazul Hussain 1939/40
L Roberts 1937/38
Robin Singh 1994/95-2000/01
PM Ryan 1933/34