Players (S) who have played for Delhi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JS Saberwal 1951/52-1955/56
Y Sachdeva 2004/05-2006/07
R Sahni 1971/72
N Saini 2013/14-2023/24
R Saini 1959/60-1968/69
R Saini 2011/12
SS Saini 1986/87-1990/91
Salahuddin Khan 1944/45-1945/46
Saleem 1942/43-1946/47
S Salwan 1994/95-1996/97
Samarth Singh 2013/14
RL Sanghvi 1995/96-2006/07
P Sangwan 2006/07-2023/24
Sarandeep Singh 2001/02-2005/06
Satya Dev 1958/59
DS Saxena 1967/68-1976/77
LC Saxena 1947/48-1956/57
RC Saxena 1960/61-1965/66
R Sehgal 1992/93-1995/96
S Sehrawat 2011/12
V Sehwag 1997/98-2014/15
J Sen 1940/41-1945/46
JN Seth 1949/50
R Sethi 1980/81-1983/84
SM Shafi 1939/40
Shaiq Hussain 1933/34
Shakti Singh 1993/94-1996/97
Shamsunder 1938/39
A Sharma 1987/88-1990/91
A Sharma 2001/02-2009/10
Ajay K Sharma 1984/85-1999/00
C Sharma 2000/01-2011/12
D Sharma 1981/82
Davendra Sharma 1993/94-2000/01
H Sharma 1991/92-1993/94
I Sharma 2005/06-2023/24
J Sharma 1994/95
K Sharma 2012/13-2023/24
Manan Sharma 2007/08-2019/20
Mohit Sharma 2009/10-2016/17
R Sharma 1986/87
Rajesh Sharma 2019/20
S Sharma 2023/24
S Sharma 2019/20-2023/24
S Sharma 1988/89-1992/93
Shivam Sharma 2014/15-2021/22
Suhail Sharma 2005/06-2007/08
SK Sharma 1983/84-1990/91
SK Sharma 1960/61-1963/64
V Sharma 2022/23-2023/24
V Sharma 1999/00-2000/01
Y Sharma 2022/23
S Shaurya 2012/13-2013/14
Shawej Khan 2010/11
Sher Mohammad 1965/66
Shiv Narain 1944/45
HR Shokeen 2022/23-2023/24
D Shorey 2012/13-2022/23
Shujauddin 1939/40-1945/46
A Shukla 1965/66
RC Shukla 1969/70-1985/86
J Sidhu 2018/19-2023/24
Simarjeet Singh 2018/19-2022/23
P Sitaram 1956/57-1967/68
RS Sondhi 1973/74-1974/75
VD Sondhi 1963/64-1964/65
MM Sood 1956/57-1964/65
V Sood 2011/12-2019/20
S Srinivasan 1949/50
S Srivastava 1984/85-1987/88
A Sudan 2015/16-2018/19
Sukhvinder Singh 1986/87-1992/93
Sultan 1936/37
AK Suman 1998/99-2001/02
V Sundaram 1970/71-1980/81
Sunil Dev 1969/70
Suraj Narain 1937/38-1945/46
Surajuddin 1936/37
PS Suyal 2009/10-2020/21
A Swaroop 1960/61