Players (B) who have played for Delhi or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R Babu 1993/94
Badaruddin Malik 1946/47
A Badoni 2015/16-2023/24
B Bahadur 1980/81
K Bahadur 1937/38-1948/49
V Bahadur 1986/87-1988/89
S Bahari 1963/64
SR Bahry 1950/51-1951/52
A Baig 2006/07-2011/12
K Bairwa 2021/22
KS Bairwa 2015/16-2018/19
A Baisoya 2006/07-2007/08
A Bakshi 2009/10-2010/11
A Bakshi 2007/08
A Bakshi 2016/17
I Bakshi 2005/06-2007/08
V Balaji Rao 1955/56-1960/61
S Balaram 1979/80-1980/81
Baldev Singh 1980/81
A Bali 1999/00-2006/07
P Bali 2015/16
P Bali 2018/19
Baljeet Singh 1992/93-1994/95
Balwant Singh 1967/68-1970/71
R Bam 1991/92
S Banerjee 2011/12
M Bansal 2014/15-2015/16
M Bansal 2018/19
N Bansal 2003/04-2007/08
S Bansal 2018/19
S Bansal 1985/86-1987/88
S Bansal 2014/15
Bantoo Singh 1999/00
Bantoo Singh 1982/83-1995/96
TA Baroka 2014/15-2021/22
N Basoya 2007/08-2011/12
JS Bawa 1949/50-1952/53
AS Bedi 1996/97-1999/00
BS Bedi 1968/69-1980/81
D Bedi 1987/88
V Bembi 1991/92-1994/95
DV Beniwal 1996/97
H Berry 1948/49
S Bhagat 1960/61-1962/63
MR Bhalla 1975/76
R Bham 1991/92
S Bhan 2018/19
A Bhandari 1958/59
A Bhandari 1992/93-2008/09
P Bhandari 1952/53-1968/69
P Bhandari 2007/08-2015/16
RS Bhandari 1988/89-1990/91
R Bharadwaj 2003/04-2011/12
V Bharadwaj 2005/06
A Bhardwaj 1974/75-1975/76
K Bhardwaj 1998/99-1999/00
R Bhardwaj 1992/93
S Bhardwaj 2015/16-2017/18
S Bhardwaj 1986/87-1987/88
S Bhardwat 1995/96
A Bhasin 1973/74-1976/77
A Bhasin 1989/90
R Bhaskar 2001/02-2003/04
K Bhaskar Pillai 1977/78-1994/95
PK Bhati 2018/19
S Bhati 2014/15-2019/20
A Bhatia 1985/86
AN Bhatia 1966/67
AS Bhatia 1955/56
B Bhatia 1984/85
GR Bhatia 2014/15
K Bhatia 1958/59-1961/62
K Bhatia 2001/02-2002/03
P Bhatia 1958/59-1968/69
R Bhatia 1994/95-2014/15
S Bhatia 1993/94-2002/03
S Bhatia 1984/85-1988/89
S Bhatia 2013/14
U Bhatia 2001/02
V Bhatia 1984/85
Y Bhatia 2021/22-2022/23
A Bhatnagar 1987/88
D Bhatnagar 1991/92
A Bhatt 1981/82
A Bhatti 2009/10
V Bhatu 2011/12
MR Bhide 1943/44
Bhupinder Singh 1993/94-1998/99
Bhupinder Singh 1980/81-1983/84
Bhushan 2018/19
V Bhushan 1960/61-1962/63
Karan Bidhuri 2013/14-2018/19
Kunwar Bidhuri 2014/15-2022/23
B Bihari 1948/49-1952/53
M Bilal 2018/19
Biren Singh 2013/14-2014/15
B Bishnoi 2007/08
C Bishnoi 2010/11-2011/12
LS Bisht 1990/91
M Bisht 2013/14
N Bisht 2009/10
P Bisht 2001/02-2015/16
RS Bisht 2000/01
RD Bist 2000/01-2005/06
V Bist 1980/81-1984/85
Bodhraj 1963/64
DS Bola 1998/99-2000/01
MS Bola 1996/97-1997/98
R Bose 2008/09-2010/11
J Brata 1983/84-1987/88
JT Bretherton 1926/27
Brijinder Singh 1974/75
Brijmohan 1978/79
J Brittain-Jones 1930/31-1933/34
A Budania 1999/00
GB Bull 1935/36-1936/37