Players (M) who have played for India Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C Madan 2001/02
R Madhavan 1978/79
VY Mahesh 2004/05-2006/07
Majumdar 1992/93
A Majumdar 1992/93
WP Majumder 1998/99
Akash Malhotra 1991/92
Mandeep Singh 2008/09-2009/10
Mandeep Singh 2017/18
VR Mane 2000/01
YD Mangwani 2018
M Manhas 1996/97
Maninder Singh 2000/01
Manishi 2018/19
Manohar Singh 1994/95-1995/96
Manoj Singh 1994/95-1995/96
SH Marathe 2004/05
Masood Ahmed 1984/85
P Maurya 2019
S Mavi 2017
SC Mavi 2015/16
Shivam Mavi 2016/17-2017/18
M Mehra 1992/93
S Mehra 1988/89-1989/90
AL Menaria 2008/09-2009/10
J Menon 1978/79
MP Mewada 1993/94-1994
CV Milind 2013-2013/14
A Mishra 2000/01
DS Mishra 1991/92
MD Mishra 2001/02
SS Mishra 2019-2019/20
Vikas Mishra 2011/12-2012
Mohammad Arif 2007-2007/08
Mohammad Saif 2013
B Mohanty 2001/02
R Mohanty 2018/19
RK Mohanty 2001/02
D Mongia 1995/96
NR Mongia 1987/88-1988/89
Monu Kumar 2013/14
KS More 1978/79
RF Morris 1995/96
MS Mudgal 1989/90-1991/92
AV Mudkavi 1984/85
Mujib-ur-Rehman 1989/90
A Mukund 2007-2007/08
SS Mundhe 2007
P Munnuswamy 1995/96
AG Murtaza 2005/06
AP Murthy 2019/20
AA Muzumdar 1992/93-1994