Players (P) who have played for India Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DB Padikkal 2018-2018/19
AA Pagnis 1995/96-1997/98
SA Pai 2002/03
RN Pal 1991/92
AA Pande 2018
GK Pandey 1988/89-1989/90
MK Pandey 2007-2007/08
P Pandey 1988/89
S Pandey 1995/96
SP Pandey 1995/96
CS Pandit 1978/79
DM Pandove 1989/90
RR Pant 2015/16
V Panwar 2016/17
HP Parab 2016/17
M Parakh 2021/22
JV Paranjpe 1988/89-1989/90
SV Parkar 2019/20
MB Parmar 2005/06
K Passi 2011/12-2012
HJ Patel 2016/17-2017
HV Patel 2008/09-2009/10
KK Patel 1988/89
NK Patel 1998/99-1999/00
P Patel 2019
PA Patel 2001/02
SK Patel 2011/12-2012
TK Patel 2002
UB Patel 2002-2002/03
AS Pathak 1991/92
Irfan K Pathan 2001/02-2003/04
V Patil 2019-2019/20
Subhojit S Paul 2002
Pawan Kumar 1978/79
RV Pawar 1998/99
C Pereira 1984/85
IC Porel 2016/17-2017/18
KR Powar 1993/94-1994/95
Prabhsimran Singh 2018/19
AG Pradeep 2004/05-2005/06
PJ Pramanik 2015/16
GVS Prasad 2007-2007/08
R Prasad 1986/87
CA Pujara 2004/05-2006/07