Players (R) who have played for India Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Radhakrishnan 2016/17-2017
A Raghuvanshi 2021/22
AM Rahane 2006/07
KL Rahul 2009/10
SK Raina 2002-2003/04
A Rajan 2004/05-2005/06
Rajinder Singh (Bengal) 1978/79
SLV Raju 1984/85-1987/88
SN Raju 2006/07
CTL Rakshan 2019/20
J Ramdas 1987/88-1988/89
S Ramesh 1984/85
H Rana 2015/16-2017/18
MP Rana 1992/93-1993/94
SV Ranjane 1986/87
SK Rasheed 2021/22
NR Rathod 2003/04
PK Rathod 1978/79
YV Rathod 2018-2018/19
RP Rathore 1986/87
A Ratra 1999/00-2000/01
SS Raul 1993/94-1995/96
Ravikant Singh 2012
DB Ravi Teja 2006-2006/07
A Rawat 2017/18-2018/19
A Rawat 2004/05-2005/06
KB Rawat 2002-2002/03
M Rawat 2016/17
SG Rawat 2019-2019/20
AT Rayudu 2002-2004/05
M Raza 1996/97
AP Revandkar 2006/07
RS Ricky 1999/00
S Rizvi 2019
P Rohan Prem 2004/05
BM Rowland 1998/99
AS Roy 2016/17-2017/18