Players (S) who have played for India Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabir Khan 2018/19
M Saif 1992/93-1994/95
KG Saikia 2001/02
Salim Ahmed 1984/85
Sanju V Samson 2012-2013/14
A Sandhu 2017
HS Sandhu 2004/05
R Sanghui 1994
RL Sanghvi 1992/93-1994
GA Sangwan 2021/22
P Sangwan 2007-2007/08
SK Sanwal 1998/99
Sarabjit Singh 2006/07
SA Saran 2018/19
Sarandeep Singh 1998/99
SV Saravanan 1997/98
SS Sarkar 2002/03-2003/04
SR Satpathy 1991/92
Saurabh Singh 2016/17
DA Saxena 2018/19-2019/20
VA Saxena 1998/99
IA Sayed 2015/16
MM Sayyed 2011/12-2012
V Sehwag 1997/98
S Sensharma 1984/85
M Senthilnathan 1984/85-1987/88
KK Seth 2015/16-2016/17
R Sethi 1978/79
PH Shah 2018-2018/19
PR Shah 2004/05-2005/06
SM Shaikh 2008/09-2009/10
RC Shanbal 1997/98
S Sharath 1991/92
A Sharma 1984/85-1986/87
A Sharma 2001/02-2003/04
Abhishek Sharma 2016/17-2017/18
Amit Sharma 1992/93-1994
G Sharma 1978/79
I Sharma 2006-2006/07
KA Sharma 2004/05
Manan Sharma 2008/09-2009/10
Manish Sharma 1999/00
Rahul Sharma 2005/06
RG Sharma 2004/05-2005/06
Sandeep Sharma 2009/10-2012
Sumit Sharma 2006-2006/07
Y Sharma 2015/16
PP Shaw 2016/17-2017/18
AA Sheth 2013-2013/14
Shibsagar Singh 1996/97-1998/99
Shiva Singh 2016/17-2017/18
HR Shokeen 2018/19
R Shreyas Gopal 2011/12
LR Shukla 1997/98
RU Shukla 2004/05-2005/06
SS Shukla 2002/03-2003/04
RG Shyamsunder 1987/88
I Siddiqi 1994
IR Siddiqui 1993/94-1994
J Sidhu 2016/17
N Sindhu 2021/22
Atul Singh 2013-2013/14
RP Singh 2003/04
RR Singh 2018/19
UR Singh 2016/17
VR Singh 2002/03-2003/04
S Siriam 1992/93
D Sivakumar 2007/08
V Sivaramakrishnan 2000/01
RS Sodhi 1995/96-1999/00
S Sohal 2006/07
A Solanki 1996/97-1997/98
RK Solanki 2003/04
A Srikkanth 2004/05-2005/06
K Srikkanth 1978/79
S Sriram 1992/93-1994/95
SJ Srivastava 1998/99-1999/00
TM Srivastava 2005/06-2007/08
AA Sudha 2018/19
SS Sugwekar 1986/87
Sukhvinder Singh 1986/87-1987/88
AK Suman 1998/99
TL Suman 2001/02
BA Sumanth 2006-2006/07
Sunny Singh 2003/04
CS Sureshkumar 1978/79
M Suresh Kumar 1991/92
MJ Suthar 2018/19-2019/20
Swapnil Singh 2006/07-2007