Players who have played for India Emerging Players

RNB Apparajith 2016/17
A Bains 2016/17-2018/19
L Balaji 2003/04
STR Binny 2003/04
M Bisla 2003/04
RD Chahar 2016/17
S Chaudhary 2016/17
AA Crist 2016/17
M Dagar 2016/17
SA Desai 2018/19
AR Easwaran 2016/17
RD Gaikwad 2018/19
G Gambhir 2003/04
AA Gani 2016/17
S Gill 2016/17
Himmat Singh 2018/19
D Hooda 2018/19
KD Karthik 2003/04
PM Krishna 2018/19
SS Lahiri 2003/04
VR Mane 2003/04
M Markande 2018/19
Shivam Mavi 2018/19
SZ Mulani 2018/19
KL Nagarkoti 2016/17
Irfan K Pathan 2003/04
Prabhsimran Singh 2018/19
A Rajpoot 2018/19
N Rana 2018/19
AT Rayudu 2003/04
AM Salvi 2003/04
KK Seth 2016/17
PP Shaw 2016/17
AA Sheth 2018/19
LR Shukla 2003/04
V Sivaramakrishnan 2003/04
AY Taide 2018/19
GH Vihari 2016/17
Virat Singh 2016/17
AS Yadav 2003/04
J Yadav 2018/19