Players who have played for India Under-17s

VK Acharya 1994
AB Agarkar 1994
Anil Kumar 1994
MP Arjun 2002/03
R Ashwin 2003/04
STR Binny 2000/01
PP Chawla 2002/03-2003/04
DA Chougule 2000/01
SI Chowdhary 2002/03
SS Das 1994
Devendra Singh 2000/01
S Dhawan 2000/01
Sachin M Dholpure 2000/01
FY Fazal 2002/03
M Ghouse Baba 1994
RV Gomez 2002/03
G Gupta 2000/01
NL Haldipur 1994
Harminder Singh 1994
KR Hazare 1994
AK Jena 2003/04
U Kaul 2003/04
UK Kharvi 2003/04
B Lumba 2003/04
PM Madkaikar 2002/03
SH Marathe 2002/03
JV Mehta 2003/04
MD Mishra 2000/01
B Mohanty 2000/01
RK Mohanty 2000/01
R Molasaria 1994
P Munnuswamy 1994
AG Murtaza 2003/04
S Nadeem 2003/04
R Nain 1994
AA Pagnis 1994
PA Patel 2000/01
RP Patil 2003/04
AG Pradeep 2002/03-2003/04
SK Raina 2002/03
NR Rathod 2000/01
KB Rawat 2000/01
AT Rayudu 2002/03
Sarabjit Singh 1994
G Shankar Rao 2000/01
RG Sharma 2003/04
RU Shukla 2003/04
SS Shukla 2002/03
PP Singh 2003/04
RP Singh 2002/03
A Solanki 1994
R Srinivasan 2002/03
AY Sunasra 2002/03
RV Uthappa 2002/03
AS Verma 2000/01
Jyoti P Yadav 1994