Players who have played for Bijapur Bulls

JM Acharya 2019
B Akhil 2015/16
CK Akshay 2009/10
SL Akshay 2019
DV Anish 2009/10-2010/11
KP Appanna 2014/15-2018
KC Avinash 2014/15-2016/17
AK Bajpai 2018
MR Beerala 2009/10-2010/11
KN Bharath 2018
NP Bhareth 2019
P Bhatia 2019
Raju R Bhatkal 2015/16-2019
AR Bhatt 2014/15
SA Bhavane 2018
STR Binny 2009/10-2010/11
AS Brar 2016/17
KC Cariappa 2014/15-2019
B Chipli 2016/17-2019
GS Chiranjeevi 2019
DA Chougule 2014/15-2015/16
PP Desai 2009/10-2010/11
G Dhiman 2009/10-2010/11
Z Farooqi 2016/17-2018
B Gulecha 2018
A Jagan 2009/10
PA Jain 2014/15-2019
S Kamath 2018-2019
RC Kanchikeri 2015/16
RB Kane 2010/11
KR Kapoor 2014/15
M Kaunain Abbas 2018
SA Khader 2016/17
AM Kiran 2016/17-2017
VV Kumar 2015/16
D Liao 2009/10
SF Luiz 2019
A Manohar 2014/15
A Mithun 2014/15-2017
Mohammad Arif 2009/10-2010/11
RG More 2017-2018
N Mulky 2010/11
MG Naveen 2014/15-2019
D Negi 2014/15-2017
M Nidesh 2015/16-2017
N Nishant Singh 2014/15
U Nizamuddin 2010/11
S Nooruddin 2010/11
DT Patil 2009/10-2010/11
NT Pinto 2009/10
S Prasad 2009/10
Praveen Kumar 2009/10-2010/11
C Ragavendra 2014/15
B Rajashekhar 2010/11
SN Raju 2015/16-2019
Rishab Singh 2018
R Samarth 2014/15-2016/17
S Sampath 2014/15
RC Shanbal 2010/11
BR Sharath 2015/16
HS Sharath 2017
P Shekavat 2016/17-2017
J Shetty 2009/10-2010/11
SP Shinde 2009/10-2010/11
KL Shrijith 2014/15-2018
AT Somanna 2014/15-2015/16
M Taha 2017
RV Uthappa 2015/16-2016/17
HR Vijay Kumar 2010/11
H Vinay Kumar 2009/10
S Yelave 2019