Players who have played for Victory Cricket Club

S Ambre 2013/14
S Amre 2014/15
Y Arafat 2016/17
SV Attarde 2015/16-2016/17
AI Aware 2000/01
J Baria 2009/10-2014/15
VR Bhilare 2009/10
PC Bhoir 2007/08-2008/09
P Bhollar 2007/08
P Bhullar 2007/08
Binit Singh 2008/09
JG Bista 2016/17
N Chaudhari 2008/09
SB Dahad 2009/10
A Dandekar 2014/15
N Dani 2008/09
AA Darekar 2009/10-2014/15
NS Dhatrak 2008/09
S Doraiswamy 2007/08
A Gavande 2013/14
B Gharat 2000/01
A Ghorpade 2013/14
J Gonsalves 2000/01
S Gupte 2008/09
M Jadhav 2013/14
V Jain 2008/09-2009/10
S Kakdekar 2000/01
SD Kapse 2009/10-2013/14
S Keni 2000/01-2008/09
I Khanolkar 2000/01
V Kini 2000/01
C Kulsheshtra 2000/01
S Mangela 2016/17
KP Marathe 2007/08
DU Matkar 2016/17
S Medekar 2007/08-2008/09
S Mehar 2016/17
S Meher 2007/08
RR Mehra 2007/08-2015/16
V More 2009/10
RF Morris 2000/01
P Mudliar 2009/10
Mushtaq Ali 2008/09
K Nar 2009/10-2014/15
J Nayak 2013/14
M Nigade 2013/14-2015/16
M Nigde 2013/14
M Ningade 2016/17
SM Panicker 2000/01
DA Parab 2008/09-2009/10
R Patel 2000/01
V Patel 2007/08
A Patil 2014/15-2015/16
AA Patil 2009/10-2013/14
AV Patil 2009/10-2013/14
P Patil 2016/17
N Patwardhan 2000/01
R Pawar 2009/10
SN Pawar 2007/08
RR Powar 2000/01
RP Prabhu 2015/16-2016/17
R Prabhudesai 2000/01
AA Rane 2000/01
RP Rane 2000/01-2013/14
A Raut 2013/14-2016/17
AP Revandkar 2007/08
A Rodriques 2000/01
R Sadarjoshi 2007/08
GV Sake 2013/14-2016/17
BS Sandhu 2014/15
VS Sarang 2000/01
SS Shaikh 2007/08
A Sharma 2000/01
P Sharma 2000/01
M Sheikh 2000/01
B Singh Sandhu 2014/15
VS Sinha 2007/08
H Sonthalia 2007/08
R Talreja 2016/17
PV Tambe 2007/08
H Tamore 2016/17
AP Tare 2007/08-2014/15
A Waghmare 2007/08
V Yeligati 2014/15
V Yelligati 2014/15