Players who have played for Mount Joy Cricket Club

IG Anil 2015-2016
S Belur Ravi 2016
N Bharath 2015-2016
V Cheluvaraj 2008/09-2016
C Chelvaraj 2008/09
DA Chougule 2015-2016
S Gankal 2015
YKT Goud 2008/09
S Gouda 2016
SG Gowda 2015
R Harish Kumar 2015
B Harsha 2008/09
Imran Pasha 2008/09
SK Jain 2008/09
A John 2008/09
A Katti 2008/09
S Kaushik 2015
AM Kiran 2015-2016
PM Krishna 2015-2016
MV Manjesh Reddy 2016
PV Manjesh Reddy 2008/09-2015
SP Manjunath 2008/09
KH Manoj 2008/09
M Nagaraj 2008/09
Nikilesh 2008/09
N Nischith 2008/09
SN Ooty 2015-2016
Pradeep Kumar 2008/09
Praveen 2016
R Praveen Kumar 2008/09
Raj Kumar 2015
Rajkumar 2008/09-2016
N Ramana Murty 2008/09
Rishabh Singh 2016
Shivil 2016
AT Somanna 2016
S Suhas Gowda 2016
M Vishwanathan 2008/09-2015
AA Wakhare 2016