Players who have played for Bangladesh Cricket Control Board XI

Akram Khan 1993/94-1994/95
Al Sahariar 1993/94-1994/95
Aminul Islam Bulbul 1993/94-1994/95
Anisur Rahman 1993/94-1994/95
Athar Ali Khan 1993/94-1994/95
MR Babul 1993/94
Debashish Barua 1994/95
Enamul Haque 1993/94-1994/95
Faruk Ahmed 1993/94
Golam Nousher 1993/94
Habibul Bashar 1993/94
Jahangir Alam (Narayanganj) 1993/94-1994/95
Jahangir Alam Talukdar 1993/94
Javed Omar 1994/95
Minhajul Abedin 1993/94-1994/95
Mizanur Rahman 1994/95
Mohammad Rafique 1994/95
Naimur Rahman 1993/94
Nasir Ahmed 1993/94
Niamur Rashid 1993/94
Nurul Abedin 1993/94
RAH Pial 1993/94
Saiful Islam 1993/94-1994/95
Sajid Hasan 1993/94
Sajjad Ahmed 1993/94
Selim Shahed 1993/94
Shanu 1993/94
Wahidul Gani 1993/94