Players who have played for Sagar Under-18s

Anuj Kumar 2011/12-2012/13
Ashutosh Singh 2011/12
BS Badoriya 2013/14-2014/15
Bhupendra Singh 2015/16
R Chakraborthy 2012/13-2014/15
R Chaturvedi 2011/12
P Dubey 2011/12-2012/13
SR Dubey 2011/12-2012/13
V Dubey 2014/15-2015/16
Fatehulla Khan 2015/16
Hamza Khan 2011/12-2014/15
HR Jhawar 2012/13-2015/16
Juned Khan 2011/12-2012/13
AV Khare 2013/14-2015/16
Kuldeep Singh 2013/14
AM Maheshwari 2012/13-2013/14
S Nijjar 2011/12
Nitin Kumar 2011/12-2012/13
KK Pandey 2015/16
KS Pannu 2011/12
A Pardeshi 2013/14-2014/15
A Pardesi 2015/16
K Patel 2012/13-2015/16
A Samad Khan 2015/16
Sanjog Singh 2011/12
Shahbaaz Khan 2011/12-2013/14
HN Sharma 2012/13-2015/16
SH Sharma 2012/13-2015/16
Shehbaz Khan 2012/13
A Shivhare 2012/13
P Shrivastava 2013/14-2015/16
S Shrivastava 2011/12-2012/13
RS Sidhu 2012/13-2013/14
R Thakur 2013/14-2015/16
P Tiwari 2014/15-2015/16
Shubham Tiwari 2013/14-2014/15
SS Tiwari 2014/15-2015/16
A Upadhyay 2011/12
M Yadav 2012/13-2014/15
Zunaid Khan 2012/13