Players who have played for India Under-23s

RNB Apparajith 2013
Arshdeep Singh 2019/20
AR Bawne 2013
H Brar 2019/20
JJ Bumrah 2013
U Chand 2013
SA Desai 2019/20
SR Dubey 2019/20
SR Dubey 2019/20
PK Garg 2019/20
V Gupta 2019/20
S Hegde 2019/20
AK Jaffer 2019/20
YB Jaiswal 2019/20
MC Juneja 2013
A Juyal 2019/20
M Kaushik 2019/20
Shivam Mavi 2019/20
AL Menaria 2013
AR Patel 2013
SK Patel 2013
KL Rahul 2013
YV Rathod 2019/20
PR Rekhade 2019/20
RR Roy Chowdhury 2019/20
AA Saha 2019/20
S Sandeep Warrier 2013
Sanvir Singh 2019/20
BR Sharath 2019/20
Sandeep Sharma 2013
SK Sharma 2019/20
AA Sheth 2019/20
HR Shokeen 2019/20
K Suraj 2019/20
C Sutar 2019/20
AS Thakare 2019/20
SB Vyas 2019/20
K Yadav 2019/20
SA Yadav 2013