Players (J) who have played for India Under-23s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tanveer Jabbar 1991/92-1992/93
T Jabber 1992/93
P Jachak 2023/24
SP Jackson 2015-2016/17
AD Jadeja 1988/89-2007/08
RA Jadeja 2005/06-2023/24
DB Jadhav 1981-1983/84
DS Jadhav 2004-2005/06
KM Jadhav 2012/13-2019/20
PD Jadhav 1998/99
SJ Jadhav 1986/87
SM Jadhav 1986/87
AK Jaffer 2015/16-2019/20
W Jaffer 1995/96-2007/08
VA Jagadeesh 2013/14
R Jaganath Srinivas 2016/17
V Jagannathan 1929/30-1930/31
A Jagannatha Rao 1931/32-1938/39
IR Jaggi 2016/17
M Jahangir Khan 1932-1936
LP Jai 1926/27-1937/38
A Jain 2004/05
AS Jain 1998/99
SS Jain 2023/24
ML Jaisimha 1959-1970/71
Jai Singh 2021
YB Jaiswal 2018-2023/24
SK Jamale 2023/24
Jamil Khan 2022/23
RJD Jamshedji 1926/27-1933/34
AS Jamwal 2016/17
H Jamwal 2019/20
P Janardhan 1933/34-1936/37
MS Jangra 2017/18-2018/19
SK Jani Basha 2021/22
Jaskaran Singh 2010
Jaspal Singh 1984/85-1987/88
P Jaswal 2013
Jaswinder Singh 1993/94-1994
GA Jathar 2008/09-2009/10
Javed Alam 1992/93-1993/94
Javed Anwar 1996/97
Javed Zaman 1993/94
HK Jayantilal 1970/71-1971
B Jayaram 1911
RA Jeejeebhoy 1970/71
AK Jena 2002/03-2003/04
S Jetty 2021
RR Jha 1996
RB Jhalani 2006/07
T Jhaveri 2019/20
TC Jhaveri 2022-2022/23
AA Jhunjhunwala 2006
Jitender Singh 1993/94-1999/00
Jiwanjot Singh 2012/13-2015
Capt Joginder Singh 1931/32-1932/33
MV Joglekar 1991/92-1992/93
DJ Johnson 1996/97-2008/09
CP Johnstone 1926/27
R Jolly 1996
S Joseph 2016/17
D Joshi 2019/20
PG Nana Joshi 1949/50-1960/61
S Joshi 2018/19
SB Joshi 1996-2007/08
SM Joshi 1915/16-1922/23
MC Juneja 2013-2013/14
SB Jung 1978/79
DC Jurel 2018/19-2023/24
A Juyal 2017/18-2019/20
S Juyal 2018/19