Players (M) who have played for India Under-23s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V M 2018/19
C Madan 2001/02
Madan Lal 1973/74-1987
R Madhavan 1978/79-1984/85
VN Madhava Rao 1940/41-1942/43
N Madhukar 1997/98
PM Madkaikar 2002/03
N Mahadevan 1946/47
IN Mahajan 2023/24
V Mahajan 1996
MK Mahale 2018/19
D Mahanti 1983/84
VY Mahesh 2004/05-2007/08
P Maheshwari 2023/24
Majumdar 1992/93
A Majumdar 1992/93
AP Majumdar 2012/13
WP Majumder 1998/99
ES Maka 1952/53
AM Makda 2007/08
D Malewar 2021/22
Akash Malhotra 1991/92
AO Malhotra 1981/82-1985/86
M Mali 2021
P Malik 2021-2022/23
V Malik 2016/17
P Mallik 2021
Mandeep Singh 2008/09-2016/17
Mandeep Singh 2017/18
VR Mane 2000/01-2003/04
B Mangat 2021
YD Mangwani 2018-2018/19
M Manhas 1996/97-2003/04
Maninder Singh 1981-1992/93
Maninder Singh 2000/01
Manishi 2018/19
N Manjinath 1917/18
SV Manjrekar 1986/87-1997/98
VL Manjrekar 1950/51-1964/65
AV Mankad 1969/70-1977/78
MH Mankad 1937/38-1958/59
DS Manohar 1997/98-2001/02
SS Manoharan 1937/38
Manohar Singh 1994/95-1995/96
Manoj Singh 1994/95-1995/96
MK Mantri 1949/50-1954/55
SH Marathe 2002/03-2004/05
R Mardi 1946/47-1947/48
M Markande 2018/19-2019
ND Marshall 1931/32-1932
JJ Martin 1997/98-2001/02
Masood Ahmed 1984/85
Masood Salahuddin 1935/36
SO Mathur 2006/07
P Maurya 2018/19-2019
S Mavi 2017
SC Mavi 2015/16
Shivam Mavi 2016/17-2022/23
R Mayur Patel 2023/24
Medappa 1919/20
KR Meherhomji 1935/36-1936
RP Meherhomji 1911
D Mehra 2021/22
M Mehra 1992/93
S Mehra 1988/89-1989/90
VL Mehra 1955/56-1963/64
JV Mehta 2003/04
AL Menaria 2008/09-2013/14
S Mendhiya 2021/22
J Menon 1978/79
BH Merai 2019/20
UM Merchant 1949/50
VM Merchant 1933/34-1951/52
MP Mewada 1993/94-1994
RJO Meyer 1926/27
PL Mhambrey 1994/95-1998/99
CV Milind 2013-2016/17
AG Milkha Singh 1959/60-1961/62
Minakshi 2021/22
A Mishra 2000/01-2016/17
DS Mishra 1991/92
MD Mishra 2000/01-2001/02
SS Mishra 2018/19-2019/20
Vikas Mishra 2011/12-2012
KM Mistry 1911-1926/27
A Mithun 2009/10-2022/23
RS Modi 1944/45-1952/53
S Mohamed Ali 2023/24
Mohammad Ali 2023/24
Mohammad Amaan 2023/24
Mohammad Arif 2007-2007/08
Mohammad Aslam 2006/07
Mohammad Saeed 1935/36-1937/38
Mohammad Saif 2013
Mohammed Shami 2012-2023/24
BR Mohan Rai 1956/57
B Mohanty 2000/01-2001/02
BC Mohanty 2013/14
DS Mohanty 1996/97-2004/05
R Mohanty 2018/19
RK Mohanty 2000/01-2001/02
SN Mohol 1967
R Molasaria 1994
PS Moliya 2021/22-2023/24
D Mongia 1995/96-2007
NR Mongia 1987/88-2002/03
Monu Kumar 2013/14
KS More 1978/79-1996
RF Morris 1995/96
RH Motwani 2012/13-2013/14
Mubarak Ali 1935/36-1937/38
VM Muddiah 1959-1960/61
MS Mudgal 1989/90-1999/00
AV Mudkavi 1984/85
SV Mudkavi 1986/87
Mujib-ur-Rehman 1989/90
Mukesh Kumar 2022/23-2023/24
SP Mukherjee 1990/91
U Mukilesh 2017/18
A Mukund 2007-2017
SZ Mulani 2018/19-2023/24
HF Mulla 1911-1915/16
PM Mullick 1999/00-2002
SS Mundhe 2007
P Munnuswamy 1994-1995/96
CA Murad 1918/19
BV Muralidhar 1981
BV Muralidharan 1981
T Murari 1931/32
VM Murkar 2018/19
AG Murtaza 2003/04-2005/06
AP Murthy 2019/20
Musheer Khan 2023/24
S Mushtaq Ali 1930/31-1953/54
AA Muzumdar 1992/93-1999/00