Players (P) who have played for India Under-23s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Pabari 2021
H Pabla 2021
M Pachisia 2022
DB Padikkal 2018-2023/24
AA Pagnis 1994-2001/02
AM Pai 1969/70
GDD Pai 2023/24
MD Pai 1911
NN Pai 2023/24
SA Pai 2002/03
N Pajni 2019/20
RN Pal 1991/92
PE Palia 1931/32-1936
R Paliwal 2013/14
AS Pan 2015/16
PK Panchal 2016/17-2022/23
AA Pande 2018
A Pandey 2017/18
GK Pandey 1988/89-1999/00
IC Pandey 2012/13-2015/16
MK Pandey 2007-2021
P Pandey 1988/89
S Pandey 1995/96
SK Pandey 2023/24
SP Pandey 1995/96
CS Pandit 1978/79-1991/92
A Pandove 2016/17
DM Pandove 1989/90
HH Pandya 2015/16-2023/24
KH Pandya 2016/17-2021
Pankaj Singh 2007/08-2014
RR Pant 2015/16-2022/23
V Panwar 2016/17
HP Parab 2016/17
SS Parab 2003-2004/05
M Parakh 2021/22
S Parakh 2023/24
JV Paranjpe 1988/89-1998
TS Parankusam 1935/36-1944/45
RR Parida 2001/02
GA Parkar 1982-1984/85
RD Parkar 1972/73-1974/75
SV Parkar 2019/20
MB Parmar 2005/06-2008/09
DD Parsana 1978/79
Parteek 2021/22
CD Parthasarathi 1935/36
G Parthasarathi 1929/30-1947/48
RT Parthasarathi 1951/52
TV Parthasarathi 1943/44
Parvez Rasool 2012/13-2016/17
K Passi 2011/12-2012
CT Patankar 1955/56
MAK Pataudi 1961/62-1974/75
Nawab of Pataudi 1931/32-1946
A Patel 2021
AK Patel 1984/85
AR Patel 2013-2023/24
BP Patel 1973/74-1979
HJ Patel 2016/17-2017
HV Patel 2008/09-2022/23
JM Patel 1953/54-1959/60
KK Patel 1988/89
MM Patel 2003/04-2022/23
NK Patel 1998/99-2007/08
P Patel 2019/20
P Patel 2021-2022/23
PA Patel 2000/01-2018/19
PD Patel 2019
R Patel 2023/24
RB Patel 2001/02-2002/03
RGM Patel 1986/87-1988/89
RM Patel 2023/24
S Patel 2021
SK Patel 2011/12-2013
TK Patel 2002
U Patel 2017/18
UB Patel 2002-2002/03
V Patel 2021
AS Pathak 1991/92
Irfan K Pathan 2000-2022/23
YK Pathan 2004/05-2022/23
Maharaja of Patiala 1911-1918/19
Yuvraj of Patiala 1931/32-1937/38
RM Patidar 2022/23-2023/24
D Patil 2023/24
RP Patil 2003/04
SM Patil 1979/80-1994/95
SR Patil 1955/56
V Patil 2019-2019/20
Patrick 1951/52
S Pattanaik 2023/24
S Pattanaik 2015/16
A Paul 2016/17
PR Paul 2018/19-2023/24
Shib S Paul 2003/04-2006
Subhojit S Paul 2002
ME Pavri 1892/93
Pawan Kumar 1978/79-1981
RV Pawar 1998-2022/23
C Pereira 1984/85
DG Phadkar 1947/48-1958/59
D Phagna 2012/13
EC Phillip 1944/45-1946/47
A Poddar 2021/22
PC Poddar 1964/65
A Poojari 2018/19
RH Poonawala 1986/87
Maharaja of Porbandar 1932
A Porel 2021/22
IC Porel 2016/17-2021/22
KR Powar 1993/94-2004/05
RR Powar 2003/04-2007/08
M Prabhakar 1983/84-1995/96
Prabhsimran Singh 2018/19
Suyash S Prabhudessai 2016/17
AG Pradeep 2002/03-2005/06
PR Pradhan 1981
Y Pradhan 2023/24
MV Prakash 1947/48
PC Prakash 1986/87
PJ Pramanik 2015/16
BKV Prasad 1993/94-2003/04
GVS Prasad 2007-2007/08
KTAM Prasad 2023/24
MSK Prasad 1996/97-1999/00
R Prasad 1986/87
EAS Prasanna 1961/62-1978/79
V Pratap 1998-1998/99
Preetinder Singh 2021-2022/23
Preetinder Singh 2019/20-2021
Prem 2023/24
Y Prithviraj 2019/20
CA Pujara 2004/05-2023
PH Punjabi 1953/54-1954/55
B Punnaiah 2021/22
DR Puri 1935/36
R Puri 1992/93-1994/95
Pyare Khan 1915/16