Players (R) who have played for India Under-23s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PG R 2021/22
S R 2021/22
S Radhakrishnan 2016/17-2017
R Raghavan 1950/51
A Raghuvanshi 2021/22
A Raghuwanshi 2021/22
Raghvi 2021/22
AM Rahane 2002/03-2023
KL Rahul 2009/10-2023/24
SK Raina 2002-2022/23
K Rai Singh 1947/48
Akash Raj 2018/19
H Raj 2018/19
P Raj 2021/22
SS Raj 2018/19-2021/22
A Rajan 2004/05-2005/06
P Rajaratnam 1924/25
V Rajindernath 1950/51-1952/53
Rajinder Pal 1963/64
Rajinder Singh (Bengal) 1978/79
Rajiv Kumar 1998
A Rajpoot 2017-2019
LS Rajput 1980/81-1987
PAVN Raju 2000
SLV Raju 1984/85-2000/01
SN Raju 2006/07
A Raj Upadhyay 2021/22
C Rakshan Readdi 2019/20
A Raman 2019/20
WV Raman 1983/84-1996/97
BV Ramanujam 1929/30-1937/38
C Ramaswami 1915/16-1939/40
GS Ramchand 1950/51-1959/60
J Ramdas 1987/88-1988/89
S Ramesh 1996/97-2003/04
S Ramesh 1984/85
L Ramji 1926/27-1933/34
Raja of Ramnad 1942/43-1943/44
B Ramprakash 1996/97
AG Ram Singh 1930/31-1945/46
Harshit Rana 2023
Himanshu Rana 2015/16-2017/18
MP Rana 1992/93-1993/94
N Rana 2018/19-2021
SJ Rana 2018/19
Randhir Singh 1981/82-1983/84
A Rangabashyan 1916/17-1928/29
CR Rangachari 1938/39-1949/50
C Ranganathan 1917/18-1922/23
M Ranganathan 1933/34
T Ranganathan 1947/48
DB Rangi 2015/16-2016/17
KM Rangnekar 1947/48
S Ranjan 2015/16
SV Ranjane 1986/87
VB Ranjane 1958/59-1964/65
MS Ranvirsinhji 1937/38-1947/48
RK Rao 1931/32
SK Rasheed 2021/22
NR Rathod 2000-2003/04
PK Rathod 1978/79
YV Rathod 2018-2019/20
KS Rathore 2021/22
RP Rathore 1986/87
V Rathour 1994/95-1998
NA Rathva 2016/17-2017/18
A Ratra 1999/00-2003/04
SS Raul 1993/94-1998/99
D Raut 2019/20
Ravikant Singh 2012
DB Ravi Teja 2006-2008/09
A Rawat 2004/05-2005/06
A Rawat 2017/18-2018/19
KB Rawat 2000/01-2002/03
M Rawat 2007/08
M Rawat 2016/17-2017/18
SG Rawat 2018/19-2019/20
P Ray Barman 2018/19
AT Rayudu 2000-2018/19
M Raza 1996/97
V Razdan 1989/90-2008/09
B Reddy 1973/74-1980/81
NR Reddy 2021/22
V Reddy 2021/22
MR Rege 1948/49-1950/51
PR Rekhade 2019/20
AP Revandkar 2006/07
GS Richards 1932/33
RS Ricky 1996-1999/00
SH Rizvi 2018/19-2019/20
Robin Singh 1997-1998/99
S Roger 2021/22
P Rohan Prem 2004/05
S Rohilla 2021/22
R Roshan Singh 2019/20
BM Rowland 1998/99
AK Roy 1964/65-1969/70
AS Roy 2016/17-2017/18
P Roy 1951/52-1960/61
Pranab Roy 1981/82-1982
RR Roy Chowdhury 2019/20