Players who have played for National Database and Registration Authority

Aamer Jamal 2014/15-2015/16
Ahsan Abbasi 2013/14
Ahsan Kareem 2015/16
Ali Ahmed 2016/17
Ali Shanwari 2015/16
Atlas Khan 2016/17
Aun Shah 2015/16
Babar Khan 2015/16-2016/17
Faik Ali Chachar 2013/14-2016/17
Faizan Alam 2013/14
Hamza Ali 2014/15-2016/17
Ibrahim Khan 2014/15
Imran Shahzad 2013/14
Ishfaq Ali 2016/17
Ismail Khan 2014/15
Kashan Akram 2015/16
Kashif Majeed 2015/16
Laiq Khan 2014/15
Mohammad Abbas Raza 2016/17
Mohammad Ali 2015/16-2016/17
Mohammad Haroon Rasheed 2015/16
Mohammad Munawar Ali 2013/14-2015/16
Mohammad Nadeem 2013/14-2016/17
Mohammad Naqash 2013/14-2014/15
Mohammad Naveed 2016/17
Mohammad Shehbaz 2016/17
Mohammad Yousaf 2016/17
Mohammad Yousuf 2013/14
Mudasar Bashir 2013/14
Munir-ur-Rehman 2013/14-2014/15
Naeem Anjum 2016/17
Naeem Shehzad 2016/17
Naseerullah 2015/16
Nauman Ali 2013/14
Nauman Nazir 2013/14
Qamar Nadeem 2014/15
Saadullah Zafar 2016/17
Sajawal Mohammad Khan 2016/17
Salman Ahmed 2014/15
Salman Haider 2014/15-2015/16
Shahid Ilyas 2014/15
Shahram Ali 2013/14
Syed Aun Ali 2016/17
Syed Kazim Bukhari 2016/17
Tauqeer Raza 2015/16
Umar Butt 2014/15
Umar Nawaz 2015/16
Usman Saeed 2013/14
Wajid Ali 2013/14-2015/16
JNR Wajid Ali 2015/16
Wajid Ali Jnr 2015/16
Zeeshan Akram 2013/14-2016/17