Players (K) who have played for Baroda Cricket Association Under-19s Green or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BS Kadam 1963/64-1964/65
CV Kadam 1959/60
N Kadam 1993/94
S Kadam 2015/16
Y Kadam 1996/97-1997/98
US Kadiya 2015/16
MM Kadri 2004/05-2007/08
MS Kadri 1996/97-1999/00
AR Kahar 2007/08
BS Kahar 1999/00
C Kahar 1989/90
DR Kahar 2011/12-2013/14
HR Kahar 2007/08-2008/09
HR Kahar 1980/81-1989/90
JK Kahar 2009/10
M Kahar 1987/88
MM Kahar 1997/98-2008/09
P Kahar 1985/86
PR Kahar 2007/08-2013/14
RS Kahar 2011/12
SC Kahar 1984/85-1988/89
SP Kahar 1999/00
V Kahar 1991/92
V Kahar 2010/11
V Kahar 1989/90-1992/93
VG Kahlon 2010/11-2015/16
H Kaka 1991/92-1994/95
KR Kakade 2009/10-2022/23
N Kakasia 1989/90
K Kakde 2014/15
CJ Kale 1989/90-1993/94
SS Kale 1996/97-2004/05
PA Kandoi 2006/07-2010/11
Kanishk Singh 2011/12-2012/13
S Kanitkar 1993/94
A Kansara 2014/15
R Kansara 2014/15
R Kantharia 2018/19
J Kapadia 2015/16
PA Kapadia 2018/19
S Kar 1986/87
AS Karambelkar 2004/05-2019/20
N Karandikar 2014/15
A Karkar 1994/95-1997/98
A Karulkar 2013/14-2019/20
H Katarmal 2018/19
R Kate 1986/87
VT Kedaria 2010/11-2015/16
V Kedariya 2015/16
KP Kesari 1941/42
SP Keshwala 1984/85
R Kessur 2017/18-2018/19
R Kessur 2021/22
AJ Khaire 1969/70
BG Khaire 1974/75
AS Khalasi 2012/13-2014/15
HAS Khalid 1990/91-1994/95
I Khalifa 1975/76
AG Khan 1937/38
Z Khan 1999/00-2005/06
SA Khandekar 2008/09-2015/16
S Khan Pathan 2016/17
S Khanuickal 1993/94
S Khar 1983/84
D Khatri 2010/11
P Khemani 1981/82
VA Khergamker 2011/12
B Khese 2011/12
PC Khichi 2017/18
PC Khinchi 2011/12-2014/15
R Khosla 1976/77-1978/79
Khudabux 1885/86
BL Khutwad 2002/03-2006/07
Kinit 2016/17-2017/18
Kisan Singh 1949/50
G Kishenchand 1952/53-1969/70
H Kodwani 2011/12
PS Kohli 2011/12-2021/22
JA Kolsawala 2003/04-2012/13
CN Koranne 2008/09
A Kothari 2015/16-2019/20
R Kothi 1995/96-2000/01
S Kothi 1995/96
P Kotwal 2022/23
VR Kshatriya 2012/13-2013/14
Kulkarni 1958/59
A Kulkarni 1984/85-1989/90
SB Kulkarni 1973/74-1982/83
S Kulshreshta 2000/01
S Kumar Jha 2017/18-2018/19
AR Kumawat 2011/12
VA Kunjaravia 1977/78-1981/82
AV Kurmi 2017/18