Players who have played for Goa Under-23s

Abhilash 2016/17
FB Alemao 2014/15-2017/18
S Amonkar 2018/19-2019/20
SA Badiuzzama 2014/15
K Bakle 2017/18-2019/20
M Bandodkar 2016/17-2017/18
YU Barde 2014/15-2016/17
S Bhagat 2018/19
SR Bukkam 2017/18-2018/19
S Chari 2016/17
KC D'Costa 2014/15
GR Dessai 2014/15
S Dessai 2017/18-2018/19
SS Dessai 2015/16
R Dhareshwar 2019/20
Y Dheeraj 2016/17
SS Dubhashi 2014/15-2018/19
R F 2018/19
SG Fadte 2014/15-2016/17
IP Gadekar 2014/15-2019/20
DD Gaonkar 2014/15-2018/19
LA Garg 2015/16-2017/18
PC Gawas 2014/15-2017/18
VV Govekar 2017/18-2019/20
Infancio 2016/17-2017/18
R Insulkar 2016/17
SK Kaalko 2018/19
VG Kahlon 2017/18-2019/20
M Kallal 2016/17
MM Kasana 2016/17-2018/19
SS Kauthankar 2014/15-2017/18
A Kewat 2018/19
MA Khutkar 2018/19-2019/20
Krishananunni 2018/19
SAHIL M 2018/19
J Mada 2016/17
KG Maitra 2014/15-2016/17
SS Mapsekar 2014/15-2017/18
SA Mishra 2019/20
JF Moreira 2014/15-2015/16
HR Naik 2015/16-2016/17
RM Naik 2018/19-2019/20
RR Naik 2014/15
SA Naik 2015/16
VA Naik 2014/15-2019/20
A Najmuddin Bhadhgaonkar 2017/18
GD Narvekar 2014/15-2015/16
AG Pandrekar 2014/15-2018/19
HP Parab 2018/19
VV Pednekar 2014/15
RJ Pinto 2014/15
S Potekar 2017/18
V Prabhudesai 2017/18-2019/20
Suyash S Prabhudessai 2017/18-2019/20
SR Purohit 2016/17
MM Rao 2014/15
N S 2018/19-2019/20
S Sameer Panvalkar 2019/20
Sarparaj 2017/18
TT Sawkar 2018/19-2019/20
Shalmon 2018/19
RV Shet 2014/15-2017/18
AA Shigwan 2015/16-2018/19
MG Sirur 2014/15-2015/16
AV Suryawanshi 2017/18-2019/20
MB Vantamuri 2016/17
SA Vaz 2014/15
D Y 2016/17-2019/20
P Yadav 2017/18