Players who have played for India Under-19s Blue

S Ajith Ram 2016/17
Anmolpreet Singh 2015/16
Z Ansari 2015/16
Y Arun 2018/19
RR Batham 2015/16
MS Bhandage 2017/18
OD Bhosale 2017/18
RK Bhui 2015/16
R Bishnoi 2018/19
S Chaudhary 2015/16
NR Chavan 2017/18
HM Desai 2016/17
MK Dutta 2015/16
DS Ferrario 2016/17
RS Hangargekar 2018/19
Irfan Ali 2018/19
R Jaganath Srinivas 2016/17
DC Jurel 2018/19
M Kalra 2017/18
Kaushal Singh 2015/16
AN Khare 2015/16
P Kumar Bhati 2018/19
S Lokeshwar 2016/17
M Mahale 2018/19
Mandeep Singh 2017/18
SC Mavi 2015/16
Shivam Mavi 2017/18
KL Nagarkoti 2016/17
A Nagwaswalla 2016/17
AS Pan 2015/16
A Pandove 2016/17
U Patel 2017/18
PR Paul 2018/19
Suyash S Prabhudessai 2016/17
Qamran Iqbal 2018/19
Akash Raj 2018/19
H Rana 2017/18
DB Rangi 2016/17
NA Rathva 2016/17-2017/18
Swastik Samal 2018/19
Y Sandeep 2018/19
A Sandhu 2018/19
Y Sharma 2015/16
PP Shaw 2016/17
BM Shreyas 2017/18
AS Thakare 2017/18
VA Tiwari 2016/17
H Trilok Nag 2018/19
H Tyagi 2017/18
A Varun Goud 2017/18
MS Washington Sundar 2015/16