Players (B) who have played for Lahore Under-15s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Babar Ali 1991/92-2004/05
Babar Altaf 1983/84
Babar Arshad 2012
Babar Ashraf 2007
Babar Aslam 1990/91
Babar Azam 2006/07-2017/18
Babar Hussain 2010/11
Babar Jahangir 1991/92
Babar Khan 1970/71
Babar Manzoor 2015
Babar Manzoor 2006-2012
Babar Rehman 2018/19
Babar Zaman 1985/86-1999/00
Babar Zaman 1982/83
Babre 1980/81
Bakhtiar Ahmed 1994/95
Bakhtiar Hussain 2006/07-2010
Bari Raza 1986/87-1987/88
Basharat-ur-Rehman 1962/63-1965/66
Bashar Habib 2013-2014/15
Bashir Ahmed 1962/63-1964/65
Bashir Haider 1961/62-1962/63
Bashir Mian 1959/60-1971/72
Basit Ali 2007/08
Basit Ali 2014-2016
Basit Bilal 2009/10-2010
Basit Butt 1975/76
Basit Sohail 2010/11
Bazid Khan 1997/98-2001/02
Bilal Ahmed 2004/05
Bilal Ahmed 2009/10
Bilal Akram 2015
Bilal Akram 2009/10-2011/12
Bilal Anwar 2018/19
Bilal Arif 1988/89
Bilal Ashfaq 2015
Bilal Asif 2017/18-2018/19
Bilal Aslam 2006
Bilal Aslam 2012
Bilal Azhar 2007/08
Bilal Butt 1999/00-2002/03
Bilal Hanif 2011-2011/12
Bilal Hayee 1998/99-2005/06
Bilal Hussain 2016
Bilal Irshad 2018/19
Bilal Khan 2018/19
Bilal Masood 2010/11
Bilal Mirza 2003
Bilal Muqeet 2000/01-2001/02
Bilal Nadeem 2009/10
Bilal Rana 2011/12-2013/14
Bilal Shah 2015-2015/16
Bilal Zafar 2012
Bilawal Iqbal 2016
Bilawal Iqbal 2010-2018/19
Bilawal Rana 2009/10-2011
Bobby Anjum 1988/89
Burhan Javed 2001/02