Players who have played for Mumbai Under-17s

SY Agarwal 2007/08
Anand Singh 2003/04
RR Bagul 2007/08
RD Bagwe 2004/05
SS Bhaye 2002/03
HA Bhojnaik 2003/04
AI Bhorania 2007/08
RU Bhosale 2005/06
GS Chavan 2004/05-2005/06
PS Chavan 2004/05-2005/06
SS Chavan 2003/04-2004/05
SD Chitnis 2002/03-2003/04
PG Dake 2007/08
SS Damle 2003/04-2004/05
AA Dandekar 2007/08
PY Dengle 2006/07
VR Dhulap 2006/07
PM Gawli 2007/08
OS Gill 2004/05
OD Gurav 2003/04-2004/05
Iqbal Abdulla 2005/06-2006/07
TD Jadhav 2006/07-2007/08
PR Jaiswal 2005/06-2006/07
AA Jambhekar 2005/06
GA Jathar 2006/07-2007/08
Javed Khan 2006/07-2007/08
P Kanawaje 2002/03
RB Kanojia 2002/03
RR Kerkar 2007/08
SA Khaire 2005/06
PP Khanapurkar 2002/03
SS Kinalekar 2006/07
SP Kulaye 2004/05
DS Kulkarni 2005/06
RP Lad 2005/06
SD Lad 2007/08
PM Madkaikar 2002/03
NS Mandale 2005/06
SG Mangela 2003/04-2004/05
PS Manjrekar 2005/06-2006/07
SH Marathe 2002/03
NA Mehdi 2006/07
JV Mehta 2002/03-2003/04
AS Modak 2007/08
SA More 2006/07
Murtuza Hussain 2002/03
PT Naik 2002/03-2003/04
SN Netravalkar 2007/08
AR Palkar 2005/06-2006/07
DA Parab 2003/04-2004/05
NS Parab 2007/08
BP Patel 2003/04
KB Patel 2002/03
NA Patil 2006/07
NB Patil 2005/06-2006/07
HS Patkar 2004/05
KR Pawar 2007/08
SN Pawar 2002/03-2003/04
SA Pradhan 2005/06
YP Pradhan 2003/04
AM Rahane 2003/04-2004/05
Sufiyan Rehmani 2004/05-2005/06
AP Revandkar 2007/08
RT Sachdeva 2002/03
SS Salvi 2005/06
HS Saran 2002/03
SM Shaikh 2006/07-2007/08
SS Shaikh 2002/03-2003/04
RG Sharma 2003/04
RP Sharma 2007/08
BM Shirke 2005/06
AY Sunasra 2002/03
AP Tare 2004/05
CP Tathe 2006/07
RN Tendulkar 2006/07
RR Tondulkar 2005/06
AM Vakil 2005/06-2006/07
RK Vengsarkar 2004/05
S Venkatramani 2005/06
SS Wagh 2004/05
KB Yadav 2005/06
SA Yadav 2007/08
SV Yadav 2007/08