Players who have played for Karnataka State Cricket Association Mofussil Under-23s or for associated teams

K Arun 2016
D Avinash 2016
K Bipin 2014/15
O Chowdary 2014/15
M Darshan 2014/15-2016
B Darshan Machaiah 2014/15-2016
KS Devaiah 2016
VK Fahad 2016
P Gokhale 2016
JN Gowda 2016
Y Gowda 2016
M Jadhav 2016
MC Karan 2016
SH Karani 2014/15-2016
Karthikeya 2016
R Lakshman 2014/15
Manjunath 2016
P Moradi 2014/15
PG Mordi 2014/15
M Muneer 2014/15
MG Naveen 2014/15-2016
G Navin 2016
MP Nischith 2014/15
MP Niscith 2014/15
Omprakash 2014/15
C Om Prakash 2014/15
SN Ooty 2014/15-2016
A Patil 2014/15
A Patil 2014/15
P Patil 2016
V Pawar 2016
Preetham 2016
V Priyan 2016
A Rai 2014/15-2016
NN Raj 2014/15
P Raj 2016
M Rajesh 2014/15
L Sachin 2016
L Saishiv Narayan 2016
I Sarfraz 2014/15
K Shashank 2016
S Shashank 2016
Shreyas 2016
HS Sumanth 2016
V Venkatesh 2014/15
Vijay Kumar 2016
GS Yodhan Hruday 2016
R Yuvraj 2016