Players who have played for India Under-19s B

Aaqib Khan 2019/20
Abhiraj Singh 2019/20
M Abhishek 2021/22
Akash Singh 2018/19-2019/20
AV Ankolekar 2018/19
R Bawa 2021/22
R Bishnoi 2019/20
RS Chandrol 2018/19
R Chouhan 2018/19
S Dahiya 2019/20
S Dangwal 2021/22
Y Dhull 2019/20
MD Faiz 2021/22
PK Garg 2019/20
A Gautam 2021/22
A Gosai 2021/22
RD Gowda 2021/22
RS Hangargekar 2018/19
S Hegde 2018/19
H Jamwal 2019/20
D Joshi 2019/20
S Juyal 2018/19
A Kanabar 2021/22
PD Kanpillewar 2018/19
K Krishna 2019/20
TV Krishna 2018/19
RR Kumar 2021/22
N Kumar P 2019/20
K Lal 2018/19
VS Lavande 2018/19
QIMI Lone 2018/19
P Maurya 2018/19
SS Mishra 2018/19
VM Murkar 2018/19
K Nithish Kumar Reddy 2018/19
VK Ostwal 2021/22
N Pajni 2019/20
PR Paul 2018/19
B Punnaiah 2021/22
S R 2021/22
A Raghuwanshi 2021/22
SS Raj 2018/19-2021/22
A Raj Upadhyay 2021/22
SJ Rana 2018/19
P Ray Barman 2018/19
S Rizvi 2018/19
S Roger 2021/22
S Rohilla 2021/22
Sabir Khan 2018/19
U Saharan 2021/22
AD Saini 2018/19
A Sandhu 2018/19
A Sethi 2018/19
S Sharma 2018/19
MV Shashank 2021/22
M Shibu 2021/22
PM Singh Rathore 2021/22
A Singh Thakur 2021/22
Swastik 2021/22
KS Tambe 2021/22
NT Tilak Varma 2018/19-2019/20
P Tyagi 2018/19
VSK Vats 2021/22
SA Veer 2019/20
R Vimal Khumar 2021/22
A Vinod Ankolekar 2019/20
VS Viswanath 2021/22
Vivek Kumar 2019/20
Aaradhya Yadav 2021/22
PC Yadav 2018/19
S Yadav 2021/22
V Yadav 2021/22