Players (K) who have played for Lahore Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kaif Ghauri 1994/95
Kaleem Ahmed 2005/06-2006/07
Kaleem Mazhar 2005
Kamil Akram 2010/11-2015/16
Kamil Ali 2009/10
Kamil Ali 2007/08-2009/10
Kamran Afzal 2010/11-2016/17
Kamran Akmal 1996/97-2018/19
Kamran Arif 2008
Kamran Arshad 2003
Kamran Butt 2007
Kamran Fazal 2010/11
Kamran Ghulam 2016/17-2018/19
Kamran Haider 2016
Kamran Javed 2007-2011
Kamran Khalil 2000/01-2013/14
Kamran Khan 2012
Kamran Khan 1987/88-1996/97
Kamran Rasheed 1964/65-1970/71
Kamran Sajid 1999/00-2012/13
Kamran Shaukat 2012-2014/15
Kanwar Khayyam 2002/03
Kanwar Malik 2002/03
Karamat Ali 2013-2014/15
Kashif Ahmed 1995/96-2003
Kashif Ali 2011
Kashif Ali 2003-2015
Kashif Ayubi 2010/11-2011
Kashif Bashir 2000/01
Kashif Bhatti 2016/17
Kashif Farooq 2003
Kashif Hasan 2004/05-2006/07
Kashif Ijaz 2000/01-2005/06
Kashif Islam 2012
Kashif Javed 2005/06-2009/10
Kashif Khan 1989/90-1993/94
Kashif Mahmood jun 2000/01-2001/02
Kashif Mahmood sen 2000/01-2014/15
Kashif Nadeem 2006
Kashif Nizami 1995/96-2010/11
Kashif Raja 2003/04-2010/11
Kashif Rasheed 2014
Kashif Rasheed 2005/06-2010
Kashif Raza 2006/07
Kashif Raza 2000/01
Kashif Shafi 1997/98-2007/08
Kashif Shafiq 1994/95
Kashif Sharif 1996/97-2006/07
Kashif Siddiq 1994/95-2011/12
Kashif Siddiqi 1994/95
Kazim Akram 2010/11
Kazim Ali 1997/98-2006/07
Khalid Aziz 2003/04-2005/06
Khalid Aziz (Lahore) 1959/60-1973/74
Khalid Bashir 2003-2011/12
Khalid Butt 1987/88
Khalid Hasan 1958/59
Khalid Hussain 2005/06
Khalid Javed 1984/85-1985/86
Khalid Javed 1981/82
Khalid Khan 1963/64
Khalid Khan 1981/82
Khalid Khokhar 1977/78
Khalid Mahmood 1985/86-1997/98
Khalid Mahmood 2003/04
Khalid Masood 1975/76
Khalid Mughal 2006/07
Khalid Niazi 1978/79-1983/84
Khalid Qureshi 1958/59-1966/67
Khalid Rabbani 2002/03-2003/04
Khalid Usman 2017/18
Khalid Watto 2007/08-2010/11
Khalil Ahmed 2007/08
Khan Mohammad 1960/61
Khaqan Abbasi 2016
Khaqan Arsal 2001/02-2010/11
Khaqan Raja 2001/02
Khawaja Abid 2008-2010
Khawaja Mohammad Wasif 2014-2016
Khawaja Zuraez 2007/08-2012
Khawar Dar 1983/84
Khubaib Khan 2009/10
Khurram Arif 2007/08
Khurram Bashir 2010-2010/11
Khurram Chauhan 2001/02-2004/05
Khurram Ellahi 2002/03-2010
Khurram Hameed 2003/04
Khurram Humayun 2004/05-2013/14
Khurram Ijaz 1983/84-1984/85
Khurram Irshad 2001/02-2005/06
Khurram Khurshid 1982/83-1986/87
Khurram Liaqat 2004-2006/07
Khurram Liaqat 2014
Khurram Nasir 2006-2007
Khurram Naved 2003/04
Khurram Niazi 1998/99
Khurram Shehzad 2005-2005/06
Khurram Shehzad 1991/92-2003/04
Khurram Shehzad 2004-2005/06
Khurram Siddiq 1994/95-2006/07
Khurram Tauqeer 1989/90
Khurshid Anwar 1975/76-1979/80
Khurshid Dar 1980/81
Khurshid Khan 2012
Khurshid Sheikh 1958/59
Khusnood Ahmed 2007/08-2011
Khwaja Suleman 1983/84-1994/95