Swardeston

 

Home ground:The Common, Swardeston

 

Lists of matches played by Swardeston

 

Lists of competitions that Swardeston has played in

 

Players who have played for Swardeston

Players who have played for Swardeston or any of the associated teams below

 

 


 

See also the associated teams:
Swardeston Second XI