Players who have played for Kenya Under-15s

HA Ambani 2007/08
ER Bundi 2007/08
KK Gorhia 2007/08
E Juma 2007/08
IA Karim 2007/08
JM Kerai 2007/08
JS Nagda 2007/08
KO Owino 2007/08
DK Patel 2007/08
KJ Patel 2007/08
TS Senanayake 2007/08
NK Shah 2007/08
VJ Shikotra 2007/08
RJ Sutaria 2007/08
BM Thaker 2007/08