Players (S) who have played for Kenya Under-15s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sailesh 1985/86
HH Sanghani 2007/08
M Sanghani 2007/08
V Sanjay 1985/86
RH Savala 2010-2013
K Savla 2018/19
AP Sawajani 2014/15
BM Sawjani 1984-1986/87
Scholfield 1956/57
M Scott 2001/02
R Seedhar 2017
R Seedhar 2014/15
TS Senanayake 2007/08
RK Sethi 1963/64-1975/76
D Shah 2018/19
D Shah 1999/00
HR Shah 1971-1977/78
JN Shah 1964-1977/78
NK Shah 2007/08
P Shah 1985/86
RD Shah 1995-2006/07
S Shah 2018/19
S Shah 1985/86
S Shah 1977/78
Shahid Khan 1982/83-1984/85
Shakoor Ahmed 1952
CK Sharma 1964/65-1982/83
D Sharma 1994/95
PS Sharma 2022/23-2023/24
AA Sheikh 1982
M Sheikh 1997/98-2005/06
T Sheikh 2022-2023/24
RJ Shikotra 2010-2011
VJ Shikotra 2007/08-2011
AK Shukla 2007-2011
N Shuttleworth 1963/64
Sibtain Kassamali 1985/86-1993/94
PG Singh 2013-2014/15
S Singh 2017-2023/24
S Solanki 1984-1986
R Sood 1960/61-1968
RF Speed 1956/57
P Srinivas 2005-2007
S Suchak 1985/86-1995
S Sudhir 1985/86-1986/87
AO Suji 1994/95-2009/10
MA Suji 1990-2005/06
P Sullivan 1976
H Sumari 1984/85
H Sumaria 1985/86
RJ Sutaria 2007/08-2010