Players who have played for Himachal Pradesh Cricket Association XI

K Abhinay 2012/13-2015/16
A Aggarwal 2009/10
Amit Kumar 2013/14-2016
Ankush Kumar 2013/14-2014/15
Arslan Khan 2017/18
A Bains 2015/16-2016
A Bali 2011/12-2017/18
A Bassi 2008/09-2009/10
AS Bedi 2009/10-2015/16
A Bhalaik 2012/13-2015
V Bhatia 2008/09-2009/10
VK Boon 2008/09
M Chandel 2014/15
A Chauhan 2015/16
P Chopra 2012/13-2016
M Dagar 2016
A Dhariwal 2014-2016/17
Raghav Dhawan 2013/14-2015/16
Rishi Dhawan 2009/10-2016
Dheeraj Kumar 2016/17
H Dogra 2011/12-2012/13
P Dogra 2008/09-2016
V Galetiya 2012/13-2016
N Gangta 2011/12-2015/16
M Gupta 2008/09-2009/10
Gurvinder Singh 2011/12-2017/18
Harminder Singh 2014
C Hemanth Kumar 2012/13
VA Indulkar 2008/09
Jarnail Singh 2009/10-2015/16
P Jaswal 2013/14-2015
AR Kalsi 2014/15-2017/18
N Kanwar 2016-2017/18
Karun Kumar 2016
A Kaushik 2012/13-2016
PS Khanduri 2015/16-2016/17
A Khanwar 2011/12
AR Maini 2017/18
C Malhotra 2017/18
S Malhotra 2009/10
Mandeep Singh 2017/18
J Mehta 2008/09-2011/12
A Mohan 2014
M Mohil 2012/13
S Negi 2016/17
Newab Singh 2014/15
SN Nirmohi 2014/15-2016
Nishant 2016/17
A Pathania 2017/18
Pratap Singh 2011/12
S Puri 2017/18
Rahul Singh 2014/15-2016/17
R Raj 2014/15
Abhimanyu Rana 2009/10-2017/18
S Saini 2011/12
Sangram Singh 2009/10
E Sen 2014/15-2016/17
Shafiq Khan 2008/09
A Sharma 2013/14-2016/17
B Sharma 2015/16
M Sharma 2016/17-2017/18
Mohinderraj Sharma 2008/09-2011/12
N Sharma 2012/13
N Sharma 2014/15-2017/18
P Sharma 2016
Shashank Sharma 2011/12-2013/14
Sidharth Sharma 2016/17
Varun Sharma 2008/09-2015
BJ Thakkar 2008/09
A Thakur 2013/14-2014/15
AK Thakur 2008/09-2009/10
J Thakur 2017/18
P Thakur 2014/15-2015/16
Rajinder Thakur 2008/09
Ravi Thakur 2016/17
Rohit Thakur 2016/17
Shaurya Thakur 2014/15-2016/17
A Vasisht 2014/15-2016
S Verma 2009/10-2017/18
Vikrant Kumar 2014/15-2016/17
A Walia 2017/18