Players who have played for Bharat Petroleum Corporation Limited

KR Adhav 2008/09-2015/16
SV Bahutule 2008/09-2012/13
R Chara 2012/13
TU Deshpande 2015/16
SP Hazare 2008/09-2014/15
AA Herwadkar 2014/15
VA Indulkar 2008/09-2015/16
GA Jathar 2011/12-2012/13
U Kaul 2008/09-2015/16
E Kerkar 2015/16
ED Kerkar 2013/14-2014/15
OJ Khanwilkar 2008/09-2015/16
SH Kotak 2008/09-2013/14
VR Mane 2008/09-2012/13
M Manjrekar 2015/16
CV Milind 2014/15
RF Morris 2009/10
A Nair 2013/14
AM Nayar 2009/10-2013/14
SN Netravalkar 2011/12-2013/14
PP Ojha 2009/10-2015/16
MK Pandey 2009/10-2015/16
AP Revandkar 2008/09-2015/16
P Sahu 2015/16
AM Salvi 2008/09-2015/16
VR Samant 2008/09
Sanju V Samson 2014/15-2015/16
A Sanklecha 2015/16
A Shaikh 2008/09
S Shaikh 2008/09-2011/12
R Shreyas Gopal 2015/16
S Sreesanth 2010/11
BJ Thakkar 2008/09-2014/15
RA Tripathi 2015/16
R Tripati 2015/16
JD Unadkat 2011/12-2013/14
R Varma 2013/14
RP Verma 2008/09-2013/14
SA Yadav 2011/12-2014/15